14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o jakość powietrza

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o jakość powietrza

09-08-2019

Od lat włodarze miasta i gminy traktują jako priorytet kwestię jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze złego stanu powietrza – pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.


Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich przesłał oficjalne pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie sytuacji z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Skawiny. Zapytanie skierowane przez przedstawiciela konstytucyjnego organu jest pokłosiem medialnych informacji o przekroczeniach norm emisji niebezpiecznych substancji w rejonie dawnej Huty Aluminium.

Przedstawiciel RPO w piśmie skierowanym 23 lipca tego roku poinformował, że podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające. W dalszej części listu Maciej Taborowski pyta o aktualną sytuację oraz działania, jakie urząd podejmuje w tej sprawie.

W czwartek 8 sierpnia burmistrz Norbert Rzepisko wystosował odpowiedź do RPO, w której przedstawił aktualną sytuację, podejmowana działania i plany na przyszłość. – Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy dokument z Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy wdzięczni, że ombudsman zainteresował się tematem ochrony powietrza na terenie Skawiny. Od lat problem walki z niepożądanymi substancjami w powietrzu jest przedmiotem intensywnych działań władz miasta i gminy – komentuje burmistrz Norbert Rzepisko.

Z perspektywy działań władz miasta i gminy istotne jest, że te starania mają ogromne wsparcie społeczne. Kluczowe jest, aby każdy z mieszkańców miał świadomość problemu i zdawał sobie sprawę jaka jest obecna sytuacja na terenie dawnej Huty Aluminium. W tym celu, Urząd Miasta i Gminy Skawina dokonał zakupu niereferencyjnego czujnika do pomiaru stężeń niebezpiecznych substancji. Celem tego działania było to, by sprawdzić czy faktycznie zagrożenia występują, co pozwoli na dalsze działania zmierzające do ograniczenia tak niebezpiecznych emisji.

Burmistrz Norbert Rzepisko, wyjaśniając całą sytuację i podjęte działania, zaakcentował szczególne podziękowanie organowi konstytucyjnemu, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Z perspektywy Skawiny, niezwykle ważne jest takie zainteresowanie urzędu centralnego, które może pomóc w koordynacji wspólnej walki o lepsze powietrze na terenie Miasta i Gminy.

Źródło: OP

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.