Konsultacje społeczne

Projekt „Rocznego programu współpracy (...) na 2020 r.” - przygotowania do konsultacji

12-08-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.


Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 19 sierpnia 2019 r.
  • zakończenie konsultacji: 9 września 2019 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie:
    - pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, w następujący sposób:
    - online - poprzez zastosowanie portalu dialogu społecznego powstały w ramach projektu „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina” - KLIKNIJ TUTAJ
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Promocji, Sportu i Współpracy, ul. Rynek 3, pok. 2 i 3, Magdalena Turkawska, tel.: 12 2770 180, e-mail: m.turkawska@gminaskawina.pl.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy.

 

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.