Konsultacje społeczne

Projekt LPPS w zakresie termomodernizacji (...) - raport z konsultacji

20-08-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG wpłynął jeden formularz konsultacyjny od zainteresowanych stron. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Raport z konsultacji społecznych


1.      Cel konsultacji społecznych.
Celem konsultacji było poznanie opinii, złożenie uwag, bądź propozycji w zakresie projektu Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG.

2.      Podmioty zaangażowane w konsultacje.

Przeprowadzone konsultacje odbywały się w sposób ogólnodostępny, a skierowano je do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat.

3.      Liczba osób uczestniczących w konsultacjach.
W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynął 1 formularz (pismo) konsultacyjny.

4.      Przebieg i forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadzono się w formie pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag, w następujący sposób:
a) poprzez adres poczty elektronicznej: urzad@um.skawina.net (za ważne uznano stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza zgłaszania uwag wskazanego w ust. 1 z podpisem osoby zgłaszającej lub wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
b) osobiście - poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego formularza zgłaszania uwag) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pok. 1 lub na dzienniku podawczym Urzędu, ul. Rynek 14;

5.      Uwagi zgłoszone podczas trwania konsultacji.

Lp.

Część dokumentu, do którego

odnosi się uwaga (rozdział,

załącznik do

programu)

 

Treść uwagi

(propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Odpowiedź: (wypełnia urząd)

 

1

§ 4pkt.2.b)

W okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy…….

(zamiast „3 miesięcy”)

3 miesiące jest zbyt krótkim okresem czasu, aby na jego podstawie ustalać wielkość dochodów. Ktoś może być w trakcie zmiany pracy i mieć status „bezrobotny”.

Warunek wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Brak możliwości dokonania zmiany zapisów regulaminu.

2

§ 5

Dodatkowy punkt

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie faktur, które należy dołączyć.

 

Sugeruję ustalenie wartości granicznej na 2 500 kWh rocznie.

Kryterium o wartości 4 pkt

Zużycie energii elektrycznej obrazuje poziom życia mieszkańców. Program z zasady jest przeznaczony dla osób o niskich dochodach i z pewnością oszczędzają oni na mediach. Wysokie rachunki za energię elektryczną, czyli zużycia powyżej 4 000 – 5 000 kWh sugerują posiadanie odpowiednio drogich sprzętów.

Uwaga uwzględniona. Wprowadzono zapisy dot. zużycia energii elektrycznej na osobę w budynku.


6.      Wyniki i podsumowanie konsultacji.
Zgłoszone uwagi stanowiły podstawę zmiany treści dokumentu podlegającego konsultacjom społecznym – uwzględniono cześć postulatów mieszkańców.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.