14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program „Czyste Powietrze”: Gmina Skawina pomoże w realizacji

Program „Czyste Powietrze”: Gmina Skawina pomoże w realizacji

22-08-2019

Gmina Skawina podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Gmina Skawina jako jedna z kilkunastu gmin w Małopolsce stworzy możliwość szybszego i sprawniejszego złożenia wniosków do programu. Szczegółowe informacje poniżej.

 

Wspólna realizacja programu ma poprawić jego efektywność, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa małopolskiego. Zainteresowanie programem jest bowiem bardzo duże. Na mocy zawartego porozumienia Gmina Skawina będzie włączona w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ekodoradca z Gminy Skawina pomoże wnioskodawcom złożyć poprawnie wniosek oraz skompletować wymagane załączniki. 

Czyste Powietrze  to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Gmina Skawina jako jedna z kilkunastu gmin w Małopolsce stworzy możliwość szybszego i sprawniejszego złożenia wniosków do programu. Mieszkaniec na wstępnym etapie nie będzie musiał fatygować się po pomoc do WFOŚiGW w Krakowie, lecz uzyska ją w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie.

Jest to kolejny element pomocy mieszkańcom w likwidacji starych, nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, termomodernizacji budynków oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

W ramach programu „Czyste Powietrze  istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych uprawnień w systemie WFOŚiGW w Krakowie do obsługi wniosków zaprosimy mieszkańców do składania wniosków.

Dodatkowe informacje:
Wydział Ochrony Powietrza
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
Ul. Rynek 12, wejście od ul. Krzywej
Tel. 12 277 01 67

 

Źródło: OP

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.