14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

26-08-2019

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży działkę nr 3430/62 o pow. 0,0027 ha, obj. KW KR3I/00006631/6, poł. w Skawinie.


Nieruchomość jest niezabudowana, położona w południowej części miasta Skawiny, w rejonie ulicy Willowej, w odległości ok. 1,8 km od centrum miasta (Rynek). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, brak zorganizowanego zjazdu. Działka tworzy obszar kształtu wąskiego prostokąta. Sieci infrastruktury technicznej w zasięgu.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu: A120MN.
Cena nieruchomości wynosi – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23%.
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.
Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 26.08.2019 r. do 15.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.