3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

09-09-2019

Osiem spotkań konsultacyjnych, specjalny punkt konsultacyjny przy placu targowym, ankieta dystrybuowana w gminnym biuletynie – w procesie tworzenia nowej strategii rozwoju Gminy Skawina mają aktywnie uczestniczyć mieszkańcy. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego ważnego dokumentu.

 

W poniedziałek na konferencji prasowej Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko przypomniał, że obecna strategia rozwoju gminy została uchwalona na lata 2014-2020. – Chcemy teraz stworzyć nowoczesny dokument, który wyznaczy kierunki rozwoju naszego miasta i gminy na lata 2021-2030. Do każdego etapu tworzenia strategii zapraszamy mieszkańców – mówił Norbert Rzepisko.


Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza tłumaczy, że inaczej niż w poprzednim procesie tworzenia strategii to mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i wszyscy zainteresowani rozwojem małej ojczyzny mogą odegrać kluczową rolę. – Musimy poszukać rozwiązań, które pozwolą rozwijać potencjał gminy, godząc różne potrzeby lokalnej społeczności - dodaje Tomasz Ożóg.
Burmistrz Norbert Rzepisko poinformował, że w przyszły wtorek rozpoczyna się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących rozpoznawania problemów i wyzwań, przed którymi stoi gmina. Dwa spotkania odbędą się w Skawinie, natomiast sześć w sołectwach.

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce we wtorek 17 września o godzinie 18:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza. - Spotkania mają na celu zebranie opinii i subiektywnych wrażeń mieszkańców. To pozwoli nam zidentyfikować wyzwania rozwojowe  Gminy - mówi Ewa Chromniak z Biura Inicjatyw Społecznych.


W procesie opracowania strategii Skawinę wspiera konsorcjum Instytutu Ekonomiki Przestrzeni oraz Biura Inicjatyw Społecznych. Powiązanie tych dwóch podmiotów pozwala na uwzględnienie zarówno zagadnień związanych z mieszkańcami gminy i ich codziennymi problemami, jak i kwestii bardziej technicznych związanych z tematyką ochrony środowiska naturalnego, mobilnością czy rozwojem lokalnego rynku pracy.
– Powstający dokument ma być połączeniem tradycji z nowoczesnością oraz pomysłów mieszkańców z wizją ekspertów zewnętrznych – podsumowuje dr Janusz Jeżak, prezes Instytutu Ekonomiki Przestrzeni.


W ramach prac nad strategią przewidziano wykorzystanie dodatkowych narzędzi o charakterze partycypacyjnym: konsultacji „mimochodem” (np. organizacja stoiska konsultacyjnego przy placu targowym), warsztatów strategicznych z udziałem skawińskich liderów opinii (w pierwszym kwartale 2020 roku) oraz otwartych konsultacji społecznych projektu strategii (w drugim kwartale 2020 roku).

Lista spotkań konsultacyjnych:

 • 17 września (wtorek), godz. 18:00-20:00, Pałacyk „Sokół” - spotkanie z mieszkańcami Skawiny
 • 19 września (czwartek), godz. 18:00-20:00, Szkoła w Borku Szlacheckim - spotkanie z mieszkańcami Borku, Kopanki i Rzozowa
 • 1 października (wtorek), godz. 18:00-20:00, Remiza OSP w Facimiechu – spotkanie z mieszkańcami Facimiecha, Pozowic, Ochodzy i Zelczyny
 • 1 października (wtorek), godz. 18:00-20:00 Remiza OSP w Korabnikach – spotkanie z mieszkańcami Skawiny
 • 2 października (środa), godz. 18:00-20:00, Świetlica w Krzęcinie – spotkanie z mieszkańcami Krzęcina, Polanki Hallera, Grabia i Gołuchowic
 • 4 października (piątek), godz. 18:00-20:00, Dom Ludowy w Jaśkowicach – spotkanie z mieszkańcami Jaśkowic i Wielkich Dróg
 • 16 października (środa), godz.18:00-20:00 Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie – spotkanie z mieszkańcami Radziszowa i Jurczyc
 • 17 października (czwartek), godz. 18:00-20:00, Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej – spotkanie z mieszkańcami Woli Radziszowskiej,

Stoisko konsultacyjne:

 • 19 września (czwartek)
 • 3 października (czwartek)
 • 7 listopada (czwartek)
  w godz. od 9:00 do 12:00, Plac Targowy przy ul. 29 listopada w Skawinie

Aktualności dotyczące prac nad strategią będą publikowane w dedykowanej zakładce na stronie internetowej www.gminaskawina.pl

Źródło: RS

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.