9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości.

06-09-2019

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przeznacza do sprzedaży działkę nr 3667/56 o pow. 0,0143 ha, obj. KW KR3I/00023048/7, poł. w Skawinie.


Nieruchomość jest niezabudowana, położona w południowej części miasta Skawiny, w rejonie ulicy Pukły, w odległości ok. 2 km od centrum miasta (Rynek). W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka tworzy obszar kształtu zbliżonego do prostokąta. Sieci infrastruktury technicznej w pobliżu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zieleni nieurządzonej - Symbol Planu: ZR.

Cena nieruchomości wynosi – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 06.09.2019 r. do 26.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.


 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.