9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia urzędowe

Wykaz dot. wynajmu lokalu uzytkowego.

06-09-2019

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 12 m2, znajdujący się w budynku w Woli Radziszowskiej, poł. na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Krakowie jako działka nr 1764/5 o pow.0,2900 ha, obj.KW KR3I/00019953/3 na okres powyżej trzech lat tj. od dnia 01.10.2019 roku do dnia 30.09.2029 roku – na cel centrali telefonicznej.
Cena najmu wynosi 500,00 zł + podatek VAT w wysokości 23% miesięcznie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działka leży w terenach o następującym przeznaczeniu:
- tereny zieleni nieurządzonej – Symbol Planu: ZR
- tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych – Symbol Planu: O2UP
- tereny tras komunikacyjnych – publiczne drogi klasy lokalnej – Symbol Planu: KDL

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 06.09.2019r. do 26.09.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55. 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.