Konsultacje społeczne

Ewaluacja (...) procesu konsultacji społecznych - raport z konsultacji

12-09-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie  ewaluacji procedur, standardów oraz efektywności procesu konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina  nie wpłynęły formularze zainteresowanych stron. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

RAPORT Z KONSULTACJI

 1. CEL KONSULTACJI:
  poznanie opinii, złożenie uwag, propozycji przez zainteresowane strony w zakresie przedłożonego projektu;
 2. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:
  zgodnie z zarządzeniem nr 247.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 lipca 2019 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny - skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat;
 3. PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:
  - konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 5 - 25 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 247.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ewaluacji procedur, standardów oraz efektywności procesu konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina;
  - konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1 oraz online – poprzez zastosowanie portalu dialogu społecznego powstałego w ramach projektu „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”;
  - w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurę konsultacji wykorzystano również portal społecznościowy Facebook oraz newsletter.
 4. LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:
  - w toku konsultacji nie zgłoszono uwag.

 

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.