Gospodarka odpadami - aktualności

Obowiązek złożenia korekty deklaracji

04-10-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina w związku z wynajmem swojej nieruchomości. Więcej informacji znajduje się poniżej.

W przypadku kiedy nieruchomość jest wynajmowana w sposób długotrwały (w ciągu miesiąca mieszka stała ilość osób) należy dokonać korekty, uwzględniając w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty wszystkie osoby, które zamieszkują pod danym adresem.

W przypadku kiedy nieruchomość jest wynajmowana w sposób krótkotrwały (w ciągu miesiąca mieszka różna ilość osób) należy dokonać korekty, uwzględniając w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty ilość miejsc noclegowych.

Dodatkowo, zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:

  • narodzin,
  • zgonu,
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

Ponadto informujemy, że w przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Skawina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
 

Więcej informacji:
Wydział Ochrony Środowiska
Rynek 3, pok. 1, tel. 12 277-01-08
e-mail: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl
 

Wzory deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są również w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.