4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesienna akcja deratyzacji od 15 października

Jesienna akcja deratyzacji od 15 października

09-10-2019

Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada. Bezwzględnie należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki. Prosimy trzymać zwierzęta domowe w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa. 


Jesienna akcja deratyzacji

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.); § 17 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr IV N/74/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 roku, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie oraz Zarządzeniem Nr 316.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 07.10. 2019 roku uprzejmie informuje, że jesienna akcja deratyzacji winna być przeprowadzona w dniach od 15 października do 15 listopada 2019 roku.     

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji,  dotyczy:

  • terenów altan śmietnikowych,
  • korytarzy piwnicznych budynków wielorodzinnych,
  • węzłów ciepłowniczych,
  • obiektów i magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno- spożywczych,
  • obiektów oczyszczalni ścieków,
  • punktów przeładunkowych odpadów komunalnych.


W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania deratyzacji. Używane środki muszą być bezpieczne, zarejestrowane oraz stosowane zgodnie z instrukcją producenta.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA” lub podobnym.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa. 

Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację, a następnie zutylizowane.

Źródło:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.