18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy poznamy wykonawcę projektu „Czysta Energia (...)”?

Kiedy poznamy wykonawcę projektu „Czysta Energia (...)”?

31-10-2019

Trwa proces wyłaniania wykonawcy instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Przypomnijmy, przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach.

 

W związku z wniesieniem odwołania, aktualnie trwa postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Stowarzyszenie Blisko Krakowa - pełnomocnik Zamawiającego: Gminy Skawina działając zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonało wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: SANITO Sp. z o.o.; 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476. Dwaj oferenci złożyli do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od wyboru oferty.

Posiedzenie KIO, które odbyło się w dniu 24.10.2019 r., zostało przerwane ze względu na obszerność materiału dowodowego wniesionego przez strony postępowania. Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 18.11.2019 r. O dalszych czynnościach w sprawie prowadzonego postępowania będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Przypominamy że przedmiotem projektu jest zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii (tj. układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz pieców na biomasę) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa.

Przewidywana liczba zakupionych i montowanych jednostek wytwarzających w ramach projektu:

  1. kolektory słoneczne – 333 szt. (w tym Gmina Skawina 154 szt.)
  2. instalacje fotowoltaiczne – 583 szt. (w tym Gmina Skawina 128 szt.)
  3. pompy ciepła – 104 szt. (w tym Gmina Skawina 21 szt.)
  4. kotły na biomasę – 360 szt. (w tym Gmina Skawina 212 szt.)


Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 15 208 587,93 zł.

Źródło: OP / RS

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.