9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARiMR: Trwa nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo

ARiMR: Trwa nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo

27-11-2019

Do 20 grudnia 2019 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła  nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Nabór jest adresowany do osób, które zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Jest to nowość w PROW 2014-2020.

 

Prowadzący gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach RHD po uprzedniej rejestracji. Jeśli będzie dotyczyła produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywności złożonej, należy zarejestrować się u powiatowego lekarza weterynarii. Jeśli natomiast żywność pochodzenia niezwierzęcego – u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zakres Inwestycji

W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom, a także, od stycznia br., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem, w tym sklepów, restauracji, stołówek itp. Żywność musi jednak pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Sprzedaż powinna odbywać się
z zachowaniem określonych limitów.


Dla kogo pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, przetwory zbożowe, oleje, wędliny, produkty mleczne.

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, pomniejszonych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in.:

  • koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
  • koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków;
  • zakupu tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością;
  • zakupu wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.


Gdzie z wnioskiem?

Wnioski przyjmować będzie Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Promienistych 1 w Krakowie. Złożyć można je także w placówkach ARiMR na terenie Małopolski.


Szczegółowe informacje:

  • w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR;
  • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - KLIKNIJ TUTAJ;
  • na Facebooku @MalopolskiARiMR - KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: ARiMR

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.