18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dofinansowanie w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Dofinansowanie w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

14-01-2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 (ASOS). Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. zł. Celem Programu jest poprawa poziomu życia osób starszych.


Program adresowany jest przede wszystkim do:

• lokalnych organizacji pozarządowych
• organizacji wyznaniowych
• spółdzielni socjalnych
• stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
• spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych (dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).

Podmiot uprawniony do realizacji zadań w ramach programu ASOS może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o która można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Podmioty składające oferty zobowiązane są do przedstawienia wkładu własnego – finansowy lub osobowy – w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji.

Oferty można składać w dniach od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16 w wersji elektronicznej poprzez Generator Ofert.
 

Źródło: WPSiZ

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.