17°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

24-02-2020

2 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Skawina na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek. Zachęcamy do zapoznania się z kompletem dokumentów.                                                         


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021:

Data

Etap rekrutacji/czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

02.03. – 06.03.2020 r.

Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

09.03. – 20.03.2020 r.

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji)

23.03. – 27.03.2020 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

30.03.2020 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych”.

30.03. – 03.04.2020 r.

Składanie przez rodziców dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji)

06.04. – 10.04.2020 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

15.04.2020 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola”.

Procedura odwoławcza

15.04. – 22.04.2020 r.

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

23.04. – 28.04.2020 r.

Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

29.04. – 06.05.2020 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

07.05. – 14.05.2020 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

Dane kontaktowe przedszkoli znajdują się tutaj.

Źródło: ED

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.