5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport publiczny co się zmienia?

Transport publiczny co się zmienia?

24-03-2020

W związku z ryzykiem epidemii wirusa SARS-Cov-2 w Polsce przewoźnicy, świadczący usługi transportu publicznego na terenie miasta i gminy Skawina, w trosce o bezpieczeństwo prowadzących i pasażerów, wprowadzają szereg zmian i ograniczeń w funkcjonowaniu transportu i obsłudze klienta.

AKTUALIZACJA [24.03.2020 r.]

Linia Kalwaria Zebrzydowska – Kraków kursuje na ograniczonym rozkładzie: Kalwaria Zebrzydowska-Kraków 5.10, 6.20, 12.35, 13.35, 15.15.

Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 6.35, 7.42, 14.00, 15.15, 17.50. 

AKTUALIZACJA [20.03.2020 r.]

Od poniedziałku 23 marca br. wprowadzone zostaną kolejne zmiany w komunikacji miejskiej - również w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych na terenie miasta i gminy Skawina.

Linie miejskie:

 • linie 132, 149, 166, 413, 429, 475, 482, 511, 572 - pozostają zawieszone do odwołania;
 • linie 102, 116, 125, 128, 133, 151/451, 159, 162, 163, 173, 175, 179, 194, 537 – będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy z dodatkowymi kursami w godzinach porannych. Uwaga! Rozkłady te będą oznaczone na stronie internetowej oraz na przystankach jako POWSZEDNIE;
 • linie 113, 114, 117, 140, 156, 171, 172, 182 będą kursować według powszedniego rozkładu jazdy. Uwaga! Dla linii 114 i 172 zostaną zmienione rozkłady jazdy ze względu na korektę czasów przejazdu poszczególnych odcinków);
 • linie 139, 503 (w dniach 23-24 marca 2020 r. (poniedziałek – wtorek) będą kursować według powszedniego rozkładu jazdy z ograniczeniem częstotliwości w godzinach szczytu do 10 minut - według rozkładu jazdy obowiązującego od dnia 16 marca 2020 r.; od dnia 25 marca 2020 r. (środa) będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy z dodatkowymi kursami w godzinach porannych;
 • pozostałe linie będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy.
   

Linie aglomeracyjne:

 • linie 207, 217, 250, 314 – zostaną zawieszone;
 • linie 203, 243, 253, 263, 273, 283, 301 – będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy z dodatkowymi kursami w godzinach porannych. Uwaga! Rozkłady te będą oznaczone na stronie internetowej oraz na przystankach jako POWSZEDNIE;
 • linie 202, 208, 209, 210, 212, 218, 220, 222, 228, 230, 232, 235, 238, 242, 245, 248, 252, 255, 258, 265, 268, 271, 275, 278, 285 – będą kursować według powszedniego rozkładu jazdy;
 • pozostałe linie (w tym linie: 201, 213, 223, 233, 773) będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy.

Więcej informacji TUTAJ Uprzejmie prosimy o każdorazowe sprawdzanie rozkładów jazdy przed podróżą - rozkład jazdy, obowiązujący od 23 marca 2020 r. TUTAJ

 

AKTUALIZACJA [19.03.2020 r.]

Zasady korzystania z biletu socjalnego oraz biletu aktywizującego dla bezrobotnych po zamknięciu Punktów Sprzedaży Biletów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A w Krakowie informuje, że:

 • osoby uprawnione do korzystania z biletu socjalnego - do momentu otwarcia PSB mogą podróżować komunikacją miejską na podstawie zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dodatkowo trzeba posiadać dowód tożsamości). Po otwarciu PSB pasażerowie, którzy z tej możliwości skorzystają, powinni zgłosić się o wydanie właściwego biletu;
 • osoby bezrobotne -  do czasu zamknięcia PSB mogą poruszać się komunikacją miejską w Krakowie na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy oraz na podstawie dowodu tożsamości. Po otwarciu PSB pasażerowie będą musieli zgłosić się do Punktu, aby zapisać bilet z odpowiednią datą.

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie w tym m.in. zmian w rozkładach jazdy, zasad zwrotów biletów okresowych itp. TUTAJ

Warto przeczytać - Podróż komunikacją miejską - raport ZTP w Krakowie  TUTAJ

AKTUALIZACJA [18.03.2020 r.]

Firma „MAKBUS” Kazimierz Makuch zawiesza kursowanie linii Spytkowice-Kraków - do odwołania.

Kolejne zmiany w kursowaniu pociągów krajowych. PKP Intercity informuje o tymczasowym ograniczeniu oferty przewozowej i zmniejszeniu częstotliwości kursowania niektórych pociągów w tym połączeń relacji Kraków Główny - Warszawa. Pełna informacja: TUTAJ

AKTUALIZACJA [17.03.2020 r.]

Biuro Prasowe Urzędu Województwa Małopolskiego informuje o ograniczeniu liczby połączeń kolejowych, na okres od 18 do 29 marca,  zmiany w funkcjonowaniu operatorów:

 • Koleje Małopolskie sp. z o.o. TUTAJ
 • POLREGIO sp. z o.o. TUTAJ
   

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje o wprowadzeniu kolejnych zmian w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, zgodnie z następującym porządkiem:

Linie tramwajowe:

 • od dnia 18 marca 2020 r. (środa) do odwołania we wszystkie dni powszednie obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) linie 50 i 52 będą kursować ze zwiększoną częstotliwością do 10 minut w godzinach porannych;
 • w związku z obowiązywaniem sobotnich rozkładów jazdy linie 16, 17, 71, 76, 78 NIE będą kursować (linie te zostały zawieszone już od dnia 16 marca 2020 r.).

Linie autobusowe miejskie:

 • W dniu 18 marca 2020 r. (środa) obowiązywać będą powszednie rozkłady jazdy z następującymi zmianami: linie 132, 149, 166, 413, 429, 475, 482, 511, 572 – zostaną zawieszone (linie 413, 429 i 482 zostały zawieszone już od dnia 16 marca 2020 r.); linie 139, 502, 503 – będą kursować w godzinach szczytu z częstotliwością ograniczoną do 10 minut (zmiana ta obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r.);
 • W kolejnych dniach planowane są dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Informacje na ten temat będą zamieszczane na bieżąco.

Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii. Więcej informacji na temat zasad zachowania ważności biletów okresowych - KLIKNIJ TUTAJ.

 

AKTUALIZACJA [16.03.2020 r.]

Zgodnie z informacją otrzymaną od przewoźników prywatnych, od dnia 17 marca 2020 r. nastąpią ograniczenia częstotliwości kursowania „busów”:
 
Firmy Szczurek Marzena „GLOBUS”:
- linie: Spytkowice - Kraków, Brzeźnica - Kraków będą jeździły wg rozkładów sobotnich;
- linia Skawina Ajka - Wielkie Drogi PKP - nie będzie ostatniego kursu;
Firmy „MAKBUS" Kazimierz Makuch:
- linia Spytkowice - Kraków - funkcjonuje wg rozkładu na sobotę.
 
Firma Gołba Zygmunt Przewóz Osób zawiesza kursowanie linii Spytkowice - Kraków - do odwołania.
 
O kolejnych zmianach w kursowaniu „busów”, przewoźnicy zobowiązali się informować pasażerów na bieżąco.

W związku z sytuacją w kraju również POLREGIO informuje o  wprowadzaniu ograniczeń w kursowaniu pociągów. Przewoźnik apeluje, aby przed rozpoczęciem podróży każdorazowo sprawdzić rozkład jazdy np. poprzez stronę internetową portalpasazera.pl lub polregio.pl

Więcej informacji dotyczących m.in. zmian w kursowaniu pociągów międzynarodowych, zwrotów za niewykorzystane bilety, zaleceń GIS dla podróżujących tutaj.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wstrzymany został ruch pasażerskich pociągów międzynarodowych. Więcej tutaj.

Koleje Małopolskie informują o zamknięciu (od 16 marca do odwołania) kasy biletowej Kolei Małopolskich i Punktu Obsługi Klienta MKA na Dworcu Głównym w Krakowie. Informację o zakupie biletów oraz zmianach w funkcjonowaniu połączeń, jak również działaniach podejmowanych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 znajdziecie tutaj.

AKTUALIZACJA [15.03.2020 r.]

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd MPK zdecydował o zamknięciu wszystkich punktów obsługi pasażerów.

Od poniedziałku, 16 marca aż do odwołania:

 • zamknięte będą wszystkie Punkty Sprzedaży Biletów;
 • zostanie zablokowana możliwość wynajęcia autobusów, wstrzymane zostanie także przyjmowanie klientów w tej sprawie w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 13;
 • zamknięte będzie Biuro Rzeczy Znalezionych – wszystkie zagubione przedmioty będzie można odebrać dopiero po otwarciu biura (w tym czasie nie będą pobierane opłaty za przechowywane rzeczy znalezionych).


Bilety można zakupić w automatach biletowych, a także przez Internet.

We wszystkich sprawach związanymi z biletami można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

 
W związku z zamknięciem Punktów Sprzedaży Biletów MPK informuje, że:

 • zwroty biletów okresowych zapisanych na nośnikach elektronicznych będą realizowane po otrzymaniu prośby mailowej (wraz z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze), wysłanej na adres: reklamacje@kkm.krakow.pl;
 • nie będzie możliwości osobistego zwrotu biletów okresowych zapisanych na karcie plastikowej. Zwroty będą realizowane tylko w tych przypadkach, gdy karta plastikowa (wraz z informacją o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze), zostanie wysłana listem poleconym na adres: MPK SA w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków. Zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od daty nadania listu do dnia upływu ważności biletu. Należy pamiętać, że zwrotu biletu można dokonać na minimum 16 dni przed upływem jego ważności;
 • w przypadku wysłania do MPK SA karty plastikowej klient może złożyć również pisemną dyspozycję o odesłaniu karty plastikowej z anulowanym biletem. W takim przypadku karta zostanie wysłana drogą pocztową, listem poleconym na wskazany adres. W razie braku takiej dyspozycji karta będzie do odbioru osobistego w Punkcie Sprzedaży Biletów, przy ul. Podwale 3/5 w Krakowie po jego ponownym otwarciu.

Opisane działania MPK SA, dotyczące przyjmowania zwrotów biletów okresowych, będą realizowane tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem, że pozwolą na to procedury ustalane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Centrum Zarządzania Kryzysowego i inne instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie Państwa Polskiego w stanie zagrożenia epidemicznego.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.AKTUALIZACJA [14.03.2020 r.]
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. informuje, iż:
 

 • wszystkie pojazdy będące w posiadaniu MPK SA każdego dnia są dokładnie myte, a elementy, których w pojazdach komunikacji miejskiej dotykają pasażerowie, takie jak: przyciski, uchwyty i poręcze są codziennie dezynfekowane. Przeprowadzane są też regularne dezynfekcje automatów biletowych;
 • nie ma możliwości zakupu biletu u prowadzących. Bilety można kupić w automatach i w aplikacjach mobilnych;
 • kierowcy i motorniczowie otrzymali dyspozycję, aby we wszystkich pojazdach, gdzie jest to możliwe, otwierać na przystankach wszystkie drzwi w autobusach i tramwajach;
 • w każdym autobusie oraz w tramwajach, w których nie ma zamkniętych kabin, zostały wprowadzone specjalne wydzielone strefy. W autobusach obejmują one obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. Nie ma możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami (o zablokowanych drzwiach będą informować specjalne naklejki);
 • na monitorach zamontowanych w pojazdach jest emitowany krótki film informujący m.in. o tym, jak można zapobiegać zakażeniu;
 • pracownicy firm sprzątających Punkty Kontroli Ruchu oraz Punkty Sprzedaży Biletów i  Punkty Obsługi Klienta MPK SA w Krakowie zostali zobowiązani do codziennego dezynfekowania przy użyciu odpowiednich środków odkażających poręczy, klamek i blatów. MPK apeluje, aby ograniczyć wizyty w Punktach Sprzedaży Biletów - bilety można nabyć automatach biletowych lub przez Internet (kontakt infolinia – 12 19 150, Infolinia Karty Krakowskiej – 12 254  14 00);
 • zgodnie z decyzją Zarządu Transportu Publicznego ważność najstarszych plastikowych karty Krakowskiej Karty Miejskiej (wydawanych przed 2013 rokiem zostaje wydłużona do końca czerwca 2020 roku). Karty KKM, które miały stracić ważność już 31 marca 2020 roku będą ważne i nie ma potrzeby je na wymieniać na nowe;
 • od dziś, 14 marca, zostają zamknięte poczekalnie dla pasażerów, zlokalizowane na pętli  Pętla Czerwone Maki, Dworcu Czyżyny, przy ul. Medweckiego, terminalu autobusowego przy al. Powstańców Wielkopolskich
 • od poniedziałku, 16 marca wprowadzone zostaną  zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie: linie 16, 17, 49, 71, 76, 78 – zostaną zawieszone; linia 50 – będzie kursować w dni powszednie przez cały dzień z częstotliwością co 7,5 minuty (bez wzmocnień szczytowych); linie 413, 429, 482 – zostaną zawieszone; linie 139, 502, 503 – będą kursować w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością ograniczoną do 10 minut. Więcej informacji: TUTAJ
   

Na chwilę obecną, nie przewiduje się zmian w funkcjonowaniu Krakowskiej Komunikacji Miejskiej na liniach aglomeracyjnych, funkcjonujących na terenie Gminy Skawina i pozostałych Gmin podkrakowskich objętych integracją międzygminną.
 
Linia gminna P Pozowice - Skawina funkcjonuje bez zmian. Przewoźnik informuje, iż wdrożone zostały dodatkowe środki ostrożności - pojazdy są częściej myte,  regularnie dezynfekowane i przewietrzane. Ponadto w środkach transportowych wywieszone zostały podstawowe informacje na temat koronawirusa i zapobieganiu zakażeniu.
 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zwrócił się również z prośbą do wszystkich przewoźników prywatnych (busy), które świadczą usługi transportowe pasażerom Gminy Skawina, o wprowadzenie dodatkowych czynności dezynfekujących, wywieszenie plakatów z informacją o zapobieganiu zakażeniu koronawirusem oraz bieżące przekazywanie informacji dotyczącej funkcjonowania przewozów prywatnych.
 
Na chwilę obecną uzyskano informacje, iż linie obsługiwane przez busy przewoźników:
 

 • Firmy Wiesław Szczęśniak P.H.U. „WAMA” - (linie:  Pozowice - Kopanka - Kraków,  Pozowice - Skawina, Ochodza - Skawina) funkcjonują bez zmian;
 • Firmy Szczurek Marzena „GLOBUS” - (linie: Skawina Ajka - Wielkie Drogi PKP, Spytkowice - Kraków, Brzeźnica - Kraków) funkcjonują bez zmian;
 • Firmy Gołba Zygmunt Przewóz Osób - (linia Spytkowice - Kraków) funkcjonuje bez zmian;
 • Firmy „MAKBUS” Kazimierz Makuch - (linia Spytkowice - Kraków) funkcjonuje bez zmian;
 • Firmy Mirosława Szczurek - (linie: Kraków - Skawina - Przytkowice, Kraków - Skawina - Kalwaria Zebrzydowska) - od wtorku zostaje wprowadzony ograniczony/wakacyjny rozkład jazdy. Informacja na ten temat będzie zamieszczona w środkach transportowych firmy.
   

O ewentualnych zmianach w kursowaniu „busów”, przewoźnicy zobowiązali się informować pasażerów na bieżąco.
 
Na  wszystkich wiatach przystankowych na terenie Gminy Skawina zostały wywieszone podstawowe informacje na temat koronawirusa, które mają uświadomić pasażerom, jak można ograniczyć zagrożenie oraz jak postępować w razie wystąpienia objawów zarażenia.
 
Pomimo, wszystkich zastosowanych przez przewoźników środków ostrożności apelujemy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i w miarę możliwości, ze względu na własne bezpieczeństwo, ograniczenie do minimum korzystanie ze środków publicznego transportu zbiorowego.
 
Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiologiczną prosimy o bieżące śledzenie informacji na temat  funkcjonowania komunikacji publicznej.
 

Przydatne linki:
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie - TUTAJ
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie - TUTAJ
UMWM - baza rozkładów jazdy - TUTAJ
ZTP - baza rozkładów jazdy - TUTAJ
Informacje dla osób podróżujących pociągami PKP Intercity w sprawie koronawirusa - TUTAJ
 


 

 

Źródło: GK / MPK

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.