19°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czasowe ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów - NFZ wprowadza teleporady lekarskie

Czasowe ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów - NFZ wprowadza teleporady lekarskie

16-03-2020

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia koronawirusem, centrala NFZ zaleciła ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo bądź zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.                                                                                       

Ograniczenia dotyczą przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, placówki z terenu Miasta i Gminy w Skawinie będą udzielały świadczeń w postaci teleporad (w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ).

Zaleca się, aby każdy kontakt z przychodnią był poprzedzony telefonem do rejestracji. Teleporady nie oznaczają brak bezpośrednich wizyt u lekarza. Po wywiadzie telefonicznym może on podjąć decyzję o konieczności przyjścia do przychodni.

W ramach teleporady lekarz może wystawić:

  • e-receptę
  • e-zwolnienie
  • zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji.

 
NZOZ Praktyka Lekarska s.c. - teleporady
Wielkie Drogi 294
Telefon: 12 270 60 05
 
Ad-Vtam Przychodnia Rodzinna - teleporady
ul. Korabnicka 7a Skawina
Telefon: 12 444 53 73
 
NZOZ Przychodnia Radziszów s.c. - teleporady
ul. Szkolna 15
Radziszów
Telefon: 12 275 12 17
 
Praktyka Lekarska NZOZ Ośrodek Zdrowia s. c. - teleporady
Wola Radziszowska 590
Telefon: 12 275 41 23

NZOZ Przychodnia Zdrowia Skawina
Ks. Popiełuszki 2 A
Skawina

Telefon: 12 276 12 22


Z wizyty (teleporady) na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, Centrala NFZ rekomenduje czasowe ograniczenie psychoterapii, szczególnie grupowej, porad psychologicznych i działalności oddziałów dziennych.
 

 

Źródło: WPSiZ

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.