17°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekrutacja zawieszona po etapie składania wniosków

Rekrutacja zawieszona po etapie składania wniosków

24-03-2020

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o zawieszeniu obowiązującego harmonogramu rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Wszystkie osoby, które złożyły wniosek drogą mailową, oryginały powinny dostarczać po wznowieniu pracy placówek.

 

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
Z DNIA 24 MARCA 2020 R.


w sprawie zawieszenia harmonogramu rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że zawieszony zostaje harmonogram rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja zawieszona zostaje po zakończeniu etapu składania wniosków o przyjęcie do danej placówki.


Powyższa decyzja została podjęta w związku z brakiem możliwości zwołania i zorganizowania prac Komisji Rekrutacyjnych oraz niemożnością złożenia przez rodziców oryginałów dokumentów i załączników, które podlegają ocenie i weryfikacji.


Termin wznowienia rekrutacji oraz składania oryginałów dokumentów zostanie określony odrębnym komunikatem.

 

Więcej informacji: Wydział Edukacji

Źródło: ED

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.