16°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja pracy przedszkoli w wakacje

Organizacja pracy przedszkoli w wakacje

10-06-2020

Przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których Gmina Skawina jest organem prowadzącym funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (..)                                             

(..) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dyrektor przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice/prawni opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych w normalnym trybie, to w sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. W przypadku dalszego funkcjonowania reżimu sanitarnego, który obowiązuje w chwili obecnej w związku z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo dzieci ograniczona zostanie liczba dzieci jakie będą mogły zostać przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. W takim przypadku obowiązywały będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców/prawnych opiekunów swoich wychowanków do dnia 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia w sprawie zapewnienia opieki
w miesiącach wakacyjnych.

W związku z powyższym rodzice/prawni opiekunowie:

  • Dokonują zgłoszenia dziecka w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.
  • Określają dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur.
  • Przedstawiają oświadczenie że pracują w okresie dyżuru wakacyjnego przedszkola, nie świadczą w tym czasie pracy zdalnej i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.


Harmonogram pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych w roku szkolnym 2019/2020:


Termin: 1 – 31 lipca 2020 r.

Przedszkole nr 2 w Skawinie

Termin: 27 lipiec – 21 sierpnia 2020 r.
Przedszkole nr 1 w Skawinie
Przedszkole w ZPO w Borku Szlacheckim oddziały na ul. Hallerów 2a w Skawinie (także dla dzieci z przedszkola w Polance Hallera)

Termin: 3 – 28 sierpnia 2020 r.
Przedszkole nr 3 w Skawinie
Przedszkole nr 5 w Skawinie
Przedszkole nr 6 w Skawinie
Przedszkole w Radziszowie
Przedszkole w Wielkich Drogach (także dla dzieci z oddziałów w Facimiechu)
Przedszkole w ZPO w Kopance
Przedszkole w ZPO w Woli Radziszowskiej

Źródło: ED

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.