Aktualności sportowe

Stypendia sportowe i nagrody za 2019 rok przyznane!

29-06-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom reprezentującym Gminę Skawina, którzy uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 r. Wszelkie szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

  1. Stypendia, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia) zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 26-go każdego miesiąca w okresie od lipca do listopada 2020 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta. Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.
  2. Nagrody, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 26 lipca 2020 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta.

Aby móc otrzymać przyznane stypendium sportowe lub nagrodę należy:

  • Złożyć wniosek o przekazanie świadczenia na rachunek bankowy ( podanie o przekazanie świadczenia na konto znajduje się w załącznikach poniżej)
  • Złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu ucznia bądź studenta, którego wzór jest dostępny do pobrania w załączniku poniżej.
  • Stypendyści którzy nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinni złożyć druk PIT-2A 
  • Przedstawić zaświadczenie z klubu o kontynuacji treningów

Wszystkie dokumenty należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14, pok. 1 - w terminie do dnia 17 lipca 2020 r., w godzinach pracy urzędu.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziel Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

Chcesz ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody za wysokie osiągnięcia? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w tym zakresie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.