12°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II tura wyborów prezydenckich. Kiedy i jak dopisać się do spisu wyborców?

II tura wyborów prezydenckich. Kiedy i jak dopisać się do spisu wyborców?

30-06-2020

Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie uprzejmie przypomina, iż osoby,  które nie złożyły wniosku w tut. Urzędzie o dopisanie do spisu wyborców w I turze Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać do dnia 7 lipca 2020 r. wnioski  o dopisanie do spisu wyborców w dniu ponownego głosowania.


Urząd Stanu Cywilnego w Skawinie uprzejmie przypomina, iż wyborca:

  • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca  zameldowany na  pobyt czasowy);
  • wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru;
  • nigdzie niezamieszkały;

Może wziąć udział w głosowaniu w miejscu pobytu czasowego, jeżeli złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wzór wniosku dostępny jest tutaj.

Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) rekomendujemy wypełniony wniosek przesłać za pośrednictwem platformy internetowej ePUAP lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się na Dzienniku Podawczym - Rynek 14 w Skawinie.   
 

Źródło: USC

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.