5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie sezonowej dla osób powyżej 55. roku życia

Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie sezonowej dla osób powyżej 55. roku życia

08-07-2020

Przez najbliższe 3 sezony grypowe mieszkańcy naszej Gminy, którzy ukończyli 55. rok życia, będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej. Na wniosek Burmistrza Norberta Rzepisko, Rada Miejska jednogłośnie przyjęła w tej sprawie uchwałę.


Z bezpłatnych szczepień będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Skawina, którzy ukończyli 55. rok życia. Zostanie ono poprzedzone podpisaniem pisemnej zgody oraz badaniem lekarskim celem wykluczenia indywidualnych przeciwwskazań. Szczepienia będą dobrowolne.

Zgodnie z Wytycznymi Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce do osób, które powinny być szczepione ze względów medycznych, należą pacjenci z chorobami przewlekłymi oraz osoby, które ze względu na wiek bądź przeszłość zdrowotną narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych lub ciężkiego przebiegu grypy, a należą do nich między innymi dorośli powyżej 55 roku życia.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Główny Inspektor Sanitarny zalecają szczepienia ochronne przeciw grypie osobom powyżej 55. roku życia również ze względów epidemiologicznych. Na powikłania związane z zarażeniem się koronawirusem są narażone szczególnie osoby starsze. Dodatkowe choroby zwiększają zagrożenie dla życia i zdrowia.

Mając to na uwadze, Rada Miejska na wniosek burmistrza Norberta Rzepisko jednogłośnie przyjęła "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku powyżej 55 roku życia, na lata 2020-2022". Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie otwartego konkursu ofert i wyłonienie realizatora która zajmie się badaniem, szczepieniem, edukacją i sporządzaniem dokumentacji medycznej dla mieszkańców powyżej 55. roku życia.

Program przewiduje także akcje promocyjne. Informacje o szczepieniu pojawią się na tablicach ogłoszeń, w Przychodniach na terenie naszej Gminy, oraz innych miejscach użyteczności publicznej. Informacja o akcji zostanie przekazana również do Skawińskiej Rady Seniorów oraz Klubów Seniora. Będzie o niej też informował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wśród swoich podopiecznych i ich rodzin Pierwszeństwo udziału w Programie będa mieli uczestnicy Placówek Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.