Gospodarka odpadami - aktualności

Informacja dla przedsiębiorców – przystąpienie do systemu gospodarki odpadami

15-07-2020

Każdy przedsiębiorca (właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne), który chce pozostać w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji od 1 sierpnia 2020r. oraz zobowiązany jest do segregacji odpadów. Brak złożenia deklaracji będzie traktowany jako nieprzystąpienie do systemu i w konsekwencji będzie prowadzić do zaprzestania odbioru odpadów komunalnych. Dotychczasowo obowiązujące deklaracje zachowują moc do 31 lipca 2020r.


Od 1 sierpnia 2020r. wchodzi w życie Uchwała Nr XX/283/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020r., która określa nowy wzór deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina między innymi dla przedsiębiorców.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6c ust. 2c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje przez złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje można pobrać TUTAJ lub w załącznikach poniżej.

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej:

  • za pomocą platformy ePUAP;
  • opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów od podpisie elektronicznym;

lub w formie papierowej na Dzienniku Podawczym, ul. Rynek 14, pok. 1.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała Nr XX/283/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XX/281/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.