31°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina - konkurs ofert

Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina - konkurs ofert

30-07-2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku powyżej 55 roku życia, na lata 2020-2022”. Oferty należy składać do 17 sierpnia 2020 r.

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Skawina powyżej 55 roku życia. W skład świadczenia wchodzi:

  1. zakup czterowalentnych szczepionek przeciw grypie (w tym zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
  2. rekrutacja i rejestracja uczestników programu,
  3. przeprowadzenie badania lekarskiego wraz z edukacją pacjenta,
  4. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 55 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Skawina,
     

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2020 roku.
 

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń tj. mieszkańcy gminy Skawina którzy ukończyli 55 rok życia – ok. 1274 osoby. Liczba ta może ulec zmianie.
W przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczba osób decyduje kolejność zgłoszeń do Programu.
 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2020 ROKU WYNOSI 70 070 zł (słownie: Siedemdziesiąt tysięcy, siedemdziesiąt złotych)

Oferty wraz z załącznikami należy w wersji papierowej umieścić w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres), oraz dopiskiem: „PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKAWINA POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA NA LATA 2020-2022” i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Dziennik Podawczy ul. Rynek 14, p. 1, do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godz. 12.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu,  a nie data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w poniższych załącznikach oraz w BIP: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: PSZ

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.