17°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy rok szkolny w czasie pandemii

Nowy rok szkolny w czasie pandemii

28-08-2020

1 września uczniowie rozpoczną naukę w szkołach w trybie stacjonarnym. To wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Urząd Miasta i Gminy podjął szereg działań, które zapewnią bezpieczny pobyt dzieci w szkołach.                                                                     

Wakacje nie były czasem odpoczynku dla dyrektorów, lecz okresem intensywnych przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W oparciu o aktualne wytyczne Ministra Edukacji, Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opracowane przez Wydział Edukacji UMiG rozwiązania, dyrektorzy przygotowują zasady postępowania, o których poinformowani zostaną rodzice. Informacje o nich zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół, dlatego zachęcamy do ich śledzenia.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie opracował całą listę rekomendacji i zaleceń, które trafiły do wszystkich szkół. Powstały one niezależnie od wytycznych Ministerstwa Edukacji i są dostosowane do warunków szkolnych panujących w Skawinie. To dyrektor szkoły indywidualnie ustala, które rekomendacje wejdą w życie. Decyzję o wprowadzeniu innej formy nauczania, podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz zgody Burmistrza.

Urząd Miasta i Gminy podjął działania, by w szkołach nie zabrakło płynu do dezynfekcji i w najbliższym czasie odbędzie się jego dystrybucja. UMiG zakupił też 3 ozonatory, które zostaną wykorzystane w sytuacjach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego. Jeszcze przed 1 września trafią do szkół bezdotykowe termometry. Wyposażyliśmy placówki oświatowe w dodatkowe laptopy, a kolejne komputery, które pozyskaliśmy w ramach programu "Zdalna Szkoła Plus", jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego trafią do placówek oświatowych.

Zdrowie dzieci jest najważniejsze, dlatego prosimy rodziców o przypomnienie swoim pociechom najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Jeszcze uważniej niż zwykle zwracajcie uwagę na zdrowie swoich dzieci, a jeżeli mają objawy choroby - niech zostaną w domu. Zachęcamy też do kontaktowania się z nauczycielami lub dyrekcją wyłącznie internetowo lub telefonicznie. Powrót uczniów do szkoły to trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i odpowiedzialne podejście do całej sytuacji.

Źródło: BB

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.