14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program szczepień przeciwko grypie - konkurs ofert

Program szczepień przeciwko grypie - konkurs ofert

14-10-2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku od 55 do 75 roku życia, na lata 2020-2022”. Oferty należy składać do 30 października 2020 r.


Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Skawina powyżej 55 do 75 roku życia na które składa się;

  1. zakup czterowalentnych szczepionek przeciw grypie (w tym zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
  2. rekrutacja i rejestracja uczestników programu,
  3. przeprowadzenie badania lekarskiego wraz z edukacją pacjenta,
  4. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 55 do 75 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.
  5. przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników programu

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń tj. mieszkańcy gminy Skawina którzy ukończyli 55 rok życia do 75 roku życia – ok. 982 osoby. Liczba ta może ulec zmianie. W przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczba osób decyduje kolejność zgłoszeń do Programu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2020 ROKU WYNOSI 63 830 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych).

Oferty wraz z załącznikami należy w wersji papierowej umieścić w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres), oraz dopiskiem: „PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKAWINA POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA DO 75 ROKU ŻYCIA NA LATA 2020-2022” i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Dziennik Podawczy ul. Rynek 14, p. 1, do dnia 30 października 2020 roku do godz. 10.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w poniższych załącznikach.

Źródło: PSZ

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.