14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego: PSR 2020

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego: PSR 2020

15-10-2020

Zgodnie z zapisami w ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 rolnik podlegający spisowi ma obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi spisowemu i dotyczy to zarówno metody spisu (wywiadu) bezpośredniego, jak również telefonicznego.

 

Jeżeli rolnik odmawia podania informacji rachmistrzowi, odmowa będzie odnotowana, nawet jeśli rolnik deklaruje samospis w terminie późniejszym. Rolnik zostanie poinformowany, że odmowa zostaje zarejestrowana w systemie zbierania danych i w przypadku niedokonania samospisu skutkować będzie podjęciem kroków prawnych przewidzianych w ustawie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1728, z późn.zm.):

Art.8a.1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

2.Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020r. infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Art.8c.1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art.8a ust.1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

2.Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

3.Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Źródło: GUS/OŚ

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.