14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawieszenie działalności placówek dla seniorów

Zawieszenie działalności placówek dla seniorów

16-10-2020

MGOPS w Skawinie informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie województwa małopolskiego, na podstawie decyzji nr 138/2020 (polecenia nr 214/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 października 2020r., zawieszona zostaje działalność w dziennym domu i klubach seniora na terenie Gminy Skawina.

 

W terminie od 16 października 2020 do odwołania zawieszona zostaje działalność:

  • Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych i niesamodzielnych, mieszczącej się w Skawinie, ul. Rynek 24;
  • Filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filii „północ”, Klubu Samopomocowy w Radziszowie, ul. Szkolna 4,
  • Filii placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Skawinie – filii „południe”, Klubu Samopomocowy w Jurczycach, Dom Ludowy Hallerówka, Jurczyce 26
     

prowadzonych w ramach projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Źródło: MGOPS

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.