-4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów

Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów

20-10-2020

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze.  Wniosek można złożyć w każdej siedzibie ZUS lub za pośrednictwem poczty. 

 

Świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Aby otrzymać wyrównanie, do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoby posiadające prawo do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze muszą złożyć w ZUS potwierdzenie wystawione przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (druk ER-SWA) można złożyć w każdej siedzibie ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję wyda ta placówka, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Przy ustalaniu, czy kwota pobieranych świadczeń jest niższa niż  2400 zł, ZUS bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) i kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych wraz z tymi świadczeniami. 

 

 

Źródło: ZUS Oddział w Krakowie

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.