Wiadomości NGO

Rewolucja w ocenie wniosków konkursowych!

16-11-2020

Dotowanie najwyżej ocenionych ofert pełną wnioskowaną kwotą, minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania dotacji, górny limit dofinansowania i ograniczenie liczby składanych wniosków – oto najważniejsze zmiany, jakie czekają w 2021 roku NGO działające na terenie gminy Skawina. Sprawdź, których konkursów będą one dotyczyły.

 

W 2021 r. organizacje pozarządowe korzystające z dotacji na realizację zadań na terenie naszej gminy czeka sporo zmian. W większości konkursów zostaną zmienione zasady oceniania wniosków – wprowadzone w życie zostaną zmiany wypracowane podczas trwającego od sierpnia do października procesu konsultacji społecznych.

UWAGA: Poniższy artykuł nie dotyczy następujących konkursów:

 • „Działalność wspierająca rozwój sportu w dyscyplinie piłka nożna”
 • „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
 • „Zapewnienie jednego gorącego posiłku…”

 

Dlaczego chcemy wprowadzić zmiany?

Skawińskie organizacje już od kilku lat korzystają ze wsparcia naszego Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – bezpłatnych konsultacji, szkoleń czy mentoringu, są więc gotowe na to, by zrobić kolejny krok w kierunku profesjonalizacji swoich działań. Zależy nam na tym, by NGO realizowały projekty o najwyższej wartości merytorycznej, dlatego też dostosowujemy kryteria i zasady oceny w taki sposób, by docenić przede wszystkim jakość zadań i nie odrzucać ciekawych zadań, które mają mniejszy zasięg. Z tego też powodu wprowadzamy we wszystkich konkursach (oprócz piłki nożnej, profilaktyki uzależnień i posiłku) minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania – 40% możliwych do uzyskania punktów.

Aby NGO mogła przygotować wysokiej jakości projekt, musi wiedzieć, na jakie wsparcie finansowe może liczyć. Okazało się, że dotychczas stosowana w naszej gminie zasada „każdemu po trochu”, czyli podziału puli środków w ramach konkursu na wszystkie organizacje, które otrzymały pozytywną ocenę, proporcjonalnie do liczby otrzymanych punktów, nie zawsze się sprawdza.

Dlaczego? Ponieważ jeżeli NGO wnioskuje o pewną kwotę, a otrzymuje tylko jej część, często ma problemy z aktualizacją oferty i dostosowaniem swojego projektu do niższej dotacji niż planowana. Niektórych kosztów po prostu nie da się obniżyć lub skutkuje to ograniczeniem zasięgu zadania i zmniejszeniem planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów. Czasami po przyznaniu dotacji okazuje się, że tak naprawdę należałoby napisać projekt od nowa, co generuje ogrom pracy i kolejne stosy papierów.

Podczas konsultacji społecznych wspólny zespół międzysektorowy złożony z przedstawicieli NGO i UMiG (skład można znaleźć w raporcie z konsultacji - KLIKNIJ TUTAJ) doszedł do wniosku, że należy więc wprowadzić nową zasadę: przyznawanie pełnej wnioskowanej kwoty dotacji na realizację tych projektów, które zostały ocenione najwyżej.

UWAGA: Konkursy wyłączone z tej zasady to: wypoczynek letni, wypoczynek zimowy, sport (całoroczne szkolenie i imprezy sportowe), ponieważ w nich zależy nam na jak najszerszym zasięgu zadań i zapewnieniu oferty sportowej / wypoczynkowej dla jak największego grona beneficjentów.

Aby uniknąć sytuacji, że jeden projekt lub jedna organizacje „zgarnie” całą dostępną pulę środków, wprowadzony zostanie również górny limit wysokości wnioskowanej dotacji oraz limit składanych wniosków, odrębne dla każdego konkursu.

 

NOWE ZASADY OCENIANIA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

Podsumowanie opisanych wyżej zmian w podziale na konkursy:

 

1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”

 • bez zmian

2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - działalność wspierająca rozwój sportu w  dyscyplinie piłka nożna

 • bez zmian

3. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia sportowe

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • brak limitu wniosków
 • maksymalna dotacja: 10 000,00 zł
 • podział puli środków proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów

4. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • brak limitu wniosków
 • maksymalna dotacja: 8 000,00 zł
 • podział puli środków proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów

5. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • brak limitu wniosków
 • brak maksymalnego limitu wnioskowanej dotacji
 • podział puli środków proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów

6. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i  młodzieży”

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • brak limitu wniosków
 • brak maksymalnego limitu wnioskowanej dotacji
 • podział puli środków proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów

7. „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej,  obywatelskiej i  kulturowej”

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • maksymalnie 1 wniosek
 • maksymalna dotacja: 8 000,00 zł
 • dotowanie najwyżej ocenionych ofert pełną wnioskowaną kwotą

8. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

 • bez zmian

9. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • maksymalnie 1 wniosek
 • maksymalna dotacja: 6 000,00 zł
 • dotowanie najwyżej ocenionych ofert pełną wnioskowaną kwotą

10. „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • maksymalnie 2 wnioski
 • maksymalna dotacja: 5 000,00 zł
 • dotowanie najwyżej ocenionych ofert pełną wnioskowaną kwotą

11. „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

 • minimalny próg punktowy: 40%
 • maksymalnie 1 wniosek
 • maksymalna dotacja: 2 500,00 zł
 • dotowanie najwyżej ocenionych ofert pełną wnioskowaną kwotą

12. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 – fundusz wkładu własnego”

 • bez zmian

 


Link do raportu z konsultacji społecznych: KLIKNIJ TUTAJ.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.