-1°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu RiConnect

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu RiConnect

25-11-2020

22-23 października br. odbyło się dwudniowe międzynarodowe spotkanie online w ramach projektu RiConnect, którego gospodarzem była Metropolia Krakowska. Tematem przewodnim spotkania była zmiana sposobu przemieszczania się – Reorganizing how we move. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele (...)

(...) wszystkich miast partnerskich, członkowie Lokalnej Grupy URBACT oraz eksperci z innych sieci funkcjonujących w ramach URBACT.

Podczas spotkania przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk wdrożonych w Helsinkach, w tym strategia przewidująca zmianę charakteru infrastruktury dróg w kierunku ulic. Przedstawiciel Amsterdamu pokazał efekty rewitalizacji głównej stacji kolejowej w Amsterdamie, a przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska inwestycje dotyczące parkingów P+R oraz nowe rozwiązania mobilności związane z uruchomieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, a także projektowane zmiany w przestrzeni publicznej. Dodatkowo każdy z partnerów projektu przedstawił informację o Lokalnej Grupie URBACT, wnioski z przeprowadzonej wśród interesariuszy projektu ankiety i analizy obszaru oraz zaprezentował główne zagadnienia planowane do objęcia Zintegrowanym Planem Działań.
 
W drugim dniu spotkania Metropolia Krakowska zabrała gości na wirtualną wizytę do Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego. Przedstawiono informacje na temat zmian zachodzących w mobilności oraz przekształceń dot. przestrzeni publicznych w związku z rozwojem infrastruktury mobilności. W celu poznania opinii na temat obecnej oraz przyszłej funkcji Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz jego otoczenia przeprowadzono 5 wywiadów z interesariuszami. Dzięki temu poznano opinie z różnych perspektyw – osoby zarządzającej gminą, urbanisty, osoby reprezentującej gminę, pasażera oraz mieszkańca. Podczas prezentacji przedstawiono miejsce realizacji Zintegrowanego Planu Działań zarówno z perspektywy powstającego węzła przesiadkowego, jak i nowych funkcji przestrzeni publicznych modyfikowanych w wyniku rozwoju infrastruktury mobilności.
 
Po przedstawieniu głównych założeń projektu odbyła się dyskusja, w której wzięli udział przedstawiciele Skawiny, m.in. Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz przedstawiciele Metropolii Krakowskiej.
 
Zapraszamy do zapoznania z materiałem filmowym, który został przygotowany na potrzeby wirtualnej wizyty:
 
Materiał filmowy obejmuje również dobre praktyki, które dotyczą parkingów P+R na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Końcówka roku jest również pracowita - trwają prace nad stworzeniem mapy drogowej dla planu działań. Wytyczy to działania na rok 2021, który będzie bogaty w wyjazdy i webinaria. Czeka nas także przeprowadzenie projektu pilotażowego oraz przygotowanie wstępnej wersji Zintegrowanego Planu Działań.

 

Źródło: SMK

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.