-4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program szczepień przeciwko grypie - konkurs ofert

Program szczepień przeciwko grypie - konkurs ofert

20-11-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku od 55 do 75 roku życia, na lata 2020-2022”.  Oferty należy składać do 8 grudnia 2020 r.


Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Skawina powyżej 55 do 75 roku życia na które składa się;

  1. zakup czterowalentnych szczepionek przeciw grypie (w tym zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
  2. rekrutacja i rejestracja uczestników programu,
  3. przeprowadzenie badania lekarskiego wraz z edukacją pacjenta,
  4. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 55 do 75 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.
  5. przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników programu

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - od dnia podpisania umowy do dnia 01.02.2021 roku.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń tj. mieszkańcy gminy Skawina którzy ukończyli 55 rok życia do 75 roku życia – ok. 982 osoby. Liczba ta może ulec zmianie. W przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczba osób decyduje kolejność zgłoszeń do Programu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2020 ROKU WYNOSI  63 830 zł  (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych).

Oferty wraz z załącznikami należy w wersji papierowej umieścić w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres), oraz dopiskiem:  „PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKAWINA POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA DO 75 ROKU ŻYCIA NA LATA 2020-2022”  i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Dziennik Podawczy ul. Rynek 14, p. 1,  do dnia 8 grudnia 2020 roku do godz. 10.00.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w poniższych załącznikach.

Informacja w BIP: TUTAJ

Źródło: PSZ

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.