-7°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program "Moja woda" w 2021 roku

Program "Moja woda" w 2021 roku

13-01-2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, że uruchomienie Programu „Moja Woda” w 2021 roku planowane jest po uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I kwartale 2021 roku.         

Szczegółowe informacje na temat Programu (terminy składania wniosków, zakres wniosków, sposób rozliczeń itd). zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Program „Moja Woda” jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu. Finansowanie z Programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych.

W 2020 r. finansowanie obejmowało zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny
  – zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
  – zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  – zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie miało postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

W 2020 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęło 2 069 wniosków na kwotę ponad 12 371 milionów złotych. W ramach naboru można było otrzymać dofinasowanie trzymać na inwestycje,  rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosiła 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 złotych w ramach jednego wniosku.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie / OP

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.