ZP Ogłoszenia archiwalne

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/10/18-1774701

18-10-2006

Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2006/09/19-1195853

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa: Urząd Miasta i Gminy Skawina
Adres pocztowy:
Ulica: Rynek 1 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Skawina 32-050 małopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: Elżbieta Mueck 012 277 01 79 e-mail: Fax: zampub@um.skawina.net 012 276 33 39


Określenie przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie administracji Cmentarzem Komunalnym przy ul. Wyspiańskiego w Skawinie wraz z dostawą i montażem trzech szaf chłodniczych


Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Oferta spełnia wymaganre warunki, przedstawia najniższą cenę za realizację zamówienia i dlatego uznana została za najkorzystniejszą.


Nazwa i adres Wykonawcy numer 1
Nazwa: Konserwacja i Obsługa Cmentarza Usługi Cmentarne, Usługi Pogrzebowe Kinga Stachyra-Ambramska
Adres pocztowy:
Ulica: Poniatowskiego 10/5 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Skawina 32-050 małopolskie

Telefon: Fax: 0-12 276 37 91 0-12 276 37 91

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.