ZP Ogłoszenia archiwalne

Wykonanie 13 projektów wykonawczych oświetlenia dróg gminnych.

27-09-2006

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/27-552453

Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Urząd Miasta i Gminy Skawina Adres pocztowy: Ulica: Rynek 1 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Skawina 32-050 małopolskie Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: mgr inż. Elżbieta Mueck 0-12 277 01 79 e-mail: Fax: zampub@um.skawina.net 0-12 276 33 39 Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie 13 projektów wykonawczych oświetlenia dróg gminnych.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Oferta uznana została za najkorzystniejszą, ponieważ przedstawiła najniższe ceny za poszczególne części zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy numer 1 Nazwa: INEL - Inwestycje Elektryczne Antoni Słaboń
Adres pocztowy:
Ulica: Smolki 12c/7 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Kraków 30-513 małopolskie

Telefon: Fax: 0-12 296 30 64 0-12 296 30 64

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.