Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA Nr XLIII/268/05 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

28-12-2005

 


UCHWAŁA Nr XLIII/268/05

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

 

Na podstawie art. 4? ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 ? z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie, u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                             dr Sławomir KOPEĆ

 

załącznik

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.