Uchwały Rady 2005

 UCHWAŁA Nr XXX/196/05 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE         z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności .                                  

26-01-2005

 


UCHWAŁA Nr XXX/196/05

                     RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

               z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności .

 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks. jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591 zm. Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, Nr 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. , Nr 80 poz. 717) oraz na podstawie § 6 ust. 4 uchwały własnej w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób       z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności ? zmienionej uchwałami Nr XIV/101/95 z dnia 13 września 1995 r.                             i Nr XLIII/315/98 z dnia 28 stycznia 1998 r. Rada Miejska w Skawinie uchwala,  co następuje :

 

                           § 1

 

Rada Miejska w Skawinie na wniosek Komisji Spraw Obywatelskich wyraża zgodę na odstąpienie od kryteriów określonych w uchwale Nr VIII/63/95 z dnia 15 lutego 1995 r. ( z późn. zmianami wynikającymi z uchwał podanych                 w podstawie prawnej ) i zakwalifikowanie do  zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego Pana Andrzeja Sekułę.

 

 

                                                        § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                          dr    Sławomir KOPEĆ

  

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.