Uchwały Rady 2005

U C H W A Ł A  Nr XXXI/209/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 21 lutego 2005 r.w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej Komisji.  

21-02-2005

 


        U C H W A Ł A  Nr XXXI/209/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 21 lutego 2005 r.

 w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej Komisji.

 

   

                Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

W uchwale Nr III/16/02  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej Komisji wprowadza się następujące zmiany: ilekroć w uchwale występuje wyraz ?komisja? zastępuje się go wyrazami ?stała komisja? użytymi w odpowiednim przypadku.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                               dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.