Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  Nr XXX/202/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  26 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli działań Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie.

26-01-2005

 


UCHWAŁA  Nr XXX/202/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  26 stycznia 2005r.

 

w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli działań Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

 

        Na podstawie art.18a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm) oraz § 20 ust.6 Statutu Gminy Skawina Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie z  kontroli działań Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w sprawie z zakresu działania Wydziału Mienia i  Geodezji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                          dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

                      Załącznik do uchwały

                           Nr XXX/202/05 Rady Miejskiej

                            z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

  

WNIOSKI  POKONTRONE

 

Postępowanie scaleniowe w Radziszowie przy ul Łanowej budzi w niektórych mieszkańcach wątpliwości, które należy wyjaśnić także w interesie Gminy, jako właściciela drogi.

 

 

 

 

ZALECENIA  POKONTROLNE

 

 

 

Komisja Rewizyjna zaleca Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina wytyczenie drogi przy ul. Łanowej w Radziszowie do końca 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                  dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.