Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  NR XXX/197/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz  dnia 26 stycznia 2005r.  w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady. 

26-01-2005

 


UCHWAŁA  NR XXX/197/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z  dnia 26 stycznia 2005r.

 

 

w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady.

 

 

                      Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 lit.f. lit dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591 ? z późniejszymi zmianami) Rada Miejska

w Skawinie  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uchyla się Uchwałę własną Rady Nr XXV/145/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r. w sprawie  przystąpienia Gminy Skawina  do  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szpitala  Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie oraz Uchwałę Nr LII/310/2002 z dnia 24 kwietnia 2002r. zmieniającą tę uchwałę.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały, w tym złożenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Szpitala  Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie stosownego oświadczenia woli w imieniu Gminy o wystąpieniu ze stowarzyszenia powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                 dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.