Uchwały Rady 2005

U  C  H  W  A  Ł  A   Nr XXX/198/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do programu ?Rozbudowa systemu elektronicznej administracji w Małopolsce?

26-01-2005

 


U  C  H  W  A  Ł  A   Nr XXX/198/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do programu

?Rozbudowa systemu elektronicznej administracji w Małopolsce?

 

 

   Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18, ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r,. Nr 142, poz. 1591 ? z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Rada Miejska w Skawinie wyraża wolę przystąpienia w charakterze partnera do projektu pn. ?Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce? realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w latach 2005-2006 w zakresie:

-         Infrastruktury podpisu elektronicznego;

-         Platformy aukcji elektronicznych

 

2.     Rada deklaruje zabezpieczenie środków finansowych na cel określony w ust. 1 w wysokości 14.357 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina i zobowiązuje go do zawarcia stosownego porozumienia.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.