Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA   Nr XXXIX/249/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 31 sierpnia 2005 r.w sprawie  wspólnej realizacji z Powiatem Krakowskim programu pn.? Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2005- 2006?. 

31-08-2005

 


UCHWAŁA   Nr XXXIX/249/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie  wspólnej realizacji z Powiatem Krakowskim programu pn.? Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2005- 2006?.

 

 

Na  podstawie  art. 18  ust.2  pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity  Dz.U. z 2001r., Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Wyraża się intencję zawarcia Porozumienia z Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnego przeprowadzenia badania wad postawy uczniów klas I gimnazjów z terenu  Miasta i Gminy Skawina oraz korekty wykrytych wad , stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały.
  2. Wartość szacunkowa udziału  Gminy Skawina w realizacji programu wyniesie  około 12 000,00zł.

 

§ 2

 

Środki na realizację zadania określonego w § 1 zabezpiecza się w budżecie Gminy Skawina na rok 2005r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.