19°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie

31-01-2008

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż z dniem 01 lutego 2008 r.  ogłasza nabór kandydatów do otrzymania skierowania na zawarcie umowy najmu w lokalach mieszkalnych położonych w Skawinie przy ul. Krakowska - Pisary wybudowanych przez  Małopolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS- Małopolska" Spółka z o.o Kraków, ul. Bujaka 4

 

informacje dotyczące kryteriów jakie muszą spełnić kandydaci, warunków finansowych w szczególności w przedmiocie kaucji oraz wysokości czynszu najmu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina - http://www.um.skawina.net/ oraz podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu.

Ponadto szczegółowych informacji udzielać będzie Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach urzędowania. Na podanej powyżej stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców będą udostępnione druki i formularze konieczne do złożenia wniosku. Wnioski na w/w formularzach wraz z koniecznymi załącznikami składać należy do dnia 29.02.2008 r. do godz. 1500   w Biurze Obsługi Mieszkańców Rynek 14,   pokój 1 tel. (012) 277-01-02 lub 277-01-85

Skawina, dnia 30.01.2008 r.                                                                                                                                                                                             

Materiały do pobrania                                                                                                     

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.