14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII sesja Rady Miejskiej

13-02-2008

20 lutego 2008 r. o godz.9.00 w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad XVII sesji w dniu 20 lutego 2008 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XVI zwyczajnej sesji.
 • 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
 • 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2008 rok - jedno czytanie.
 • 5. Uchwała w sprawie odwołania Sekretarza Gminy - jedno czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy - jedno czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy - jedno czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - drugie czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz granic ich obwodów w Gminie Skawina - pierwsze czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie przy zabytku tj. kamiennej kapliczki przydrożnej zlokalizowanej na działce nr 723/3 w Radziszowie - jedno czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania funkcjonującego na terenie gmin: Skawina, Mogilany i Świątniki Górne - jedno czytanie.
 • 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XVI/149/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku zmieniającej uchwałę własną Rady Nr II/N/126/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla powiatu krakowskiego - jedno czytanie.
 • 13. Przedstawienie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
 • 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 15. Wolne wnioski i zapytania.
 • 16. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.