14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu".

Kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu".

07-04-2008

W dniu 31 marca br. w siedzibie Warszawskiego Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej (WDT NOT) w Warszawie, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pierwszy etap kampanii „Ciąża bez alkoholu".

 

Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim realizatorom i edukatorom kampanii. Za aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii, za promowanie postaw prozdrowotnych - w tym abstynencji podczas ciąży - Gmina Skawina otrzymała list gratulacyjny przygotowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz honorowych patronów akcji.


list_gratulacyjny_673


Celem kampanii, która rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku pod patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Światowej Organizacji Zdrowia jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz upowszechnienie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Z badań wynika, że co trzecia kobieta (33%) w wieku 18-40 lat piła alkohol w czasie ciąży. Trzeba pamiętać, że nawet minimalna ilość alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijającego się dziecka a kobieta, która pije w ciąży naraża je na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń mających swoje konsekwencje przez całe jego dzieciństwo i dorosłość. Uszkodzenia te przyjmują różne formy: od mikrouszkodzeń układu nerwowego i narządów do pełnoobjawowego FAS - Płodowego Zespołu Alkoholowego (ang. Fetal Alkohol Syndrom). Dane wskazują, że zespół ten może występować częściej niż Zespół Downa, jednak brak prawidłowej diagnozy uniemożliwia udzielenie profesjonalnej pomocy dzieciom z płodowym zespołem alkoholowym.

Gmina Skawina realizowała cele kampanii „Ciąża bez alkoholu" poprzez:

1. Edukację i promowanie abstynencji w ciąży poprzez dystrybucję materiałów kampanijnych (broszur, ulotek, plakatów edukacyjnych) w:

  • Placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (w miejscu dostępnym dla pacjentów, wśród lekarzy i pielęgniarek);
  • W placówkach ginekologiczno-położniczych (w miejscu dostępnym dla pacjentów, wśród lekarzy i położnych);
  • W Ośrodku Pomocy Społecznej;
  • W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • W Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin w Kryzysie; 
  • W Katolickich Poradniach Rodzinnych;
  • W Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

2. Realizację programu dla rodziców dotyczącego Zespołu FAS oraz problemu sięgania po alkohol przez kobiety w ciąży w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach;

3. Publikację informacji o kampanii oraz informacji o negatywnym wpływie alkoholu na płód, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina, w Biuletynie Informacyjnym UMiG, Dzienniku Polskim oraz Gazecie Skawińskiej.

4. Przekazanie do poradni ginekologicznych działających na terenie Gminy, listu Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, który przygotował wystąpienie, będące stanowiskiem PTG wobec picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

Więcej  na  temat  kampanii  oraz  wpływu  alkoholu  na  ciążę  na  podstronie:
http://www.um.skawina.net/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=458&menu_id=304&menu_art_id=458&page=286

Obraz6

Źródło: Profilaktyka uzależnień

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.