-2°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

11-06-2008

18 czerwca 2008 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, I p. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.

 

Porządek obrad XXI zwyczajnej sesji

w dniu 18 czerwca 2008 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów z XX zwyczajnej sesji oraz III nadzwyczajnej sesji.
 • 3. Wręczenie nagród zawodnikom sekcji brydża sportowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
 • 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
 • 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2008 rok - jedno czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu - jedno czytanie.
 • 7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Skawina na lata 2008 - 2015" - drugie czytanie.
 • 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXX/204/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, oraz dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole - drugie czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu - drugie czytanie.
 • 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXII/131/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - drugie czytanie.
 • 11. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jedno czytanie.
 • 12. Uchwała w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radziszowskiej na zakup samochodu pożarniczego - jedno czytanie.
 • 13. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - jedno czytanie.
 • 14. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.
 • 15. Informacja o możliwości aplikowania przez Gminę o środki unijne.
 • 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 17. Wolne wnioski i zapytania.
 • 18. Zamknięcie sesji.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.