-3°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII sesja Rady Miejskiej

02-07-2008

9 lipca 2008 r.  w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad XXII zwyczajnej sesji

w dniu 9 lipca 2008 r.

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołów z XXI zwyczajnej sesji oraz IV nadzwyczajnej sesji.
 • 3. Studium zagospodarowania przestrzennego - informacja wykonawcy Pani mgr inż.arch. Anny Staniewicz z Pracowni Urbanistyczno-Architektonicznej „ASTA-PLAN" w Krakowie.
 • 4. Pisemne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych w II kwartale 2008 roku.
 • 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2008 rok - jedno czytanie.
 • 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r. - jedno czytanie (w związku z wymogiem art.53 ustawy o rachunkowości).
 • 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - jedno czytanie (zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2008 r.).
 • 8. Uchwała w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odnośnie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej, w szczególności zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz udziału mieszkańców w kosztach tych inwestycji - jedno czytanie.
 • 9. Uchwała w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego - jedno czytanie.

(dot. lokalu przy ul. Głowackiego 7 - dotychczasowy najemca P. Marek Klimowski). 

 • 10. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 • 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • 12. Wolne wnioski i zapytania.
 • 13. Zamknięcie sesji.

 

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.