19°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja

01-08-2008

Gmina Skawina  została zakwalifikowana przez PFRON do realizacji obszaru A pilotażowego programu „ UCZEŃ NA WSI - pomoc w  zdobyciu wykształcenia  przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie".

  • Celem  programu jest wyrównywanie szans  w zdobyciu  wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących  obszar wiejski  w gminie miejsko-wiejskiej.
  • O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

- posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności   lub orzeczenie o stopniu    niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

- posiada stałe zameldowanie na terenie  wsi,

- posiada średnie miesięczne dochody brutto nieprzekraczające kwoty  1  123 zł  na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

Pełna  informacje o programie: www.pfron.org.pl   - zakładka „Programy PFRON" /UCZEŃ NA WSI. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina - tel (012) 277- 00 -15.

« Powrót

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.