31°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII sesja Rady Miejskiej

21-08-2008

27 sierpnia 2008 r. w sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  

Porządek obrad XXIII zwyczajnej sesji

w dniu 27 sierpnia 2008 r.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXII zwyczajnej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za pierwsze półrocze 2008 r. (materiały do wglądu w Biurze Rady ).
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2008 rok -  jedno czytanie.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Blachownia - jedno czytanie (dot. pomocy gminie poszkodowanej w wyniku nawałnicy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Nr XXI/192/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2008 rok - jedno czytanie.    (dot. zmiany nakładów na budowę sali przy SP2 i LO wynikających z kosztorysu ).
 8. Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Krakowskim - jedno czytanie. (kontynuacja uchwały intencyjnej w sprawie budowy sali gimnastycznej przy SP2 i LO - dot. finansowania po ½ części inwestycji).
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego - jedno czytanie.   (dot. przetargu na odśnieżanie dróg powiatowych na okres 3 lat ).
 10. Uchwała w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Krakowskim programu pn. „Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2008 - 2009" - jedno czytanie.
 11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Rady Nr XV/130/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych - jedno czytanie.
 12. Uchwała w sprawie współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Miasto Kraków - jedno czytanie.
 13. Uchwała   w sprawie opinii dla projektu rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina - jedno czytanie.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności i pozostałymi załącznikami dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina" - jedno czytanie. ( opracowanie pn. Studium wykonalności - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skawina jest do wglądu w Biurze Rady).
 15. Uchwala w sprawie  powołania komisji doraźnej do spraw Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina - jedno czytanie.
 16. Uchwała w sprawie przekazania dz.nr 2040/8 o pow. 4,6199 ha poł. w Skawinie na rzecz „Strefa Skawina" Sp. z o.o. w Skawinie w formie aportu - jedno czytanie.
 17. Uchwała w sprawie partnerstwa i współpracy Miasta i Gminy Skawina z miastem Peremyszlany - jedno   czytanie.
 18. Pisemna informacja nt. stanu bezpieczeństwa.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach  podejmowanych                w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21.   Zamknięcie sesji.

 

 

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.