26°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie z zasad odpowiedzialnej sprzedaży STOP18

Szkolenie z zasad odpowiedzialnej sprzedaży STOP18

12-09-2008

W dniu 11 września br. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zorganizował szkolenie z zasad odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych", dla właścicieli sklepów i sprzedawców z Miasta i Gminy Skawina.

W spotkaniu, które uroczyście otworzył Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uczestniczyło ponad 30 sprzedawców.

Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, zaprezentowała założenia Ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18, którego priorytetowym celem jest zapobieganie dostępowi osób niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych oraz przedstawiła działania podejmowane w gminie w ramach tego projektu.                  

Warsztaty, które poprowadził Tomasz Morawa starszy inspektor Straży Miejskiej w Skawinie, miały na celu utrwalenie wiedzy o asertywnych sposobach zachowania, gdy nieletni poproszą o sprzedaż napojów alkoholowych czy papierosów a także o tym, co grozi za nieprzestrzeganie prawa. Zasadniczym elementem szkolenia było podkreślenie prawa sprzedawcy do tego, by zażądał dowodu tożsamości od osoby chcącej kupić papierosy, jeśli wiek tej osoby budzi wątpliwości sprzedawcy.

W spotkaniu uczestniczyli także: Wacław Siudut Komendat Straży Miejskiej w Skawinie, Grzegorz Hajto Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Skawinie, Alicja Płonka Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jej członkowie Jerzy Ocetkiewicz i Mieczysław Kaczmarczyk, Anna Droździewicz Pala podinspektor Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Uczestniczący w szkoleniu sprzedawcy zostali wyróżnieni dyplomami oraz koszulkami z napisem „Jestem Odpowiedzialnym Sprzedawcą STOP18!"

Jesteśmy przekonani, że zorganizowana akcja pozwoli zwiększyć skuteczność przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych niepełnoletnim i że w naszej gminie będzie coraz więcej odpowiedzialnych sprzedawców.

Szkolenie stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacje na temat Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży włacznie z materałami edukacyjnymi, można znaleźć na stronie internetowej  www.stop18.pl na naszej spodstonie http://www.um.skawina.net/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=459&menu_id=304&menu_art_id=459&page=286

img_7566_512

img_7576_512

Źródło: profilaktyka uzależnień

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.